Wap Tai
Wap Tải Game SmS Xếp Hình
Noel 4 Giáng sinh an lành ấp áp yêu thương
Mẫu số 4

。、★、•、、、
、Merry 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Christmas
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★
Tỏ Tình
Thể loại: SMS Mừng Giáng Sinh
Lượt xem: 7/2597
Mã Số: 2699
SMS khác cùng thể loại
Noel 3 Giáng sinh ấm áp hạnh phúc yêu thương (2604)
Noel 2 Chúc giáng sinh vui vẻ ấm áp (2222)
Chúc giáng sinh ấm áp an lành (2961)
Các Mẫu Tương Tự
Tin Nhắn Tình Yêu
SMS Mừng Năm Mới
SMS Chúc Sinh Nhật
Tin Nhắn Tỏ Tình
SMS Chúc Ngủ Ngon
Tin Nhắn Sập Nguồn
SMS Hình Động Vật
Kí Tự Thức Ăn Mới
Xếp Hình Âm nhạc
SMS Mừng Giáng Sinh
• Author: Tai Nguyen
• Email: [email protected]
Copyright © 2013 WapTai.COM