Bài viết hướng dẫn bạn cách đổi địa chỉ DNS để truy cập web dễ dàng hơn. Sau khi đổi DNS bạn có thể truy cập vào facebook mà không bị chặn, lỗi không thể kết nối.

Cách làm: Mở cửa sổ Run và nhập vào: control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter.

Cửa sổ Network and Sharing Center sẽ được mở ra.

  • Sau đó bạn chọn “Change adapter settings”  bấm chuột phải vào “Local Area Connection”. (nếu dùng mạng cắm dây) hoặc “Wireless Network Connection” (nếu dùng mạng Wifi), chọn Menu “Properties”.
  • Tại cửa sổ “Network Connection Properties” hiện ra, bạn nháy đúp vào dòng “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
  • Tại cửa sổ “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties” hiện ra, bạn chọn “Obtain DNS server address automatically”  sau đó nhập 2 địa chỉ IP sau vào 2 ô bên dưới: 8.8.8.8 và 8.8.4.4 sau đó ấn apply để hoàn tất đổi dns.

Hoặc bạn có thể sử dụng DNS sau:

Preferred DNS server: 1.1.1.1
Alternate DNS server: 1.0.0.1

Như vậy là các bạn đã đổi dns thành công rồi đó, bạn có thể truy câp vào facebook rồi đó. Nếu không thực hiện được bạn có thể xem video sau để làm theo.